• ค่าเรียน 2,200 ต่อเดือน
  • เรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
 • วิชาที่เปิดสอน
  • ร้องเพลง
  • กีตาร์แจ้ส
  • กีตาร์
  • เปียโนป๊อป/แจ๊ส
  • เปียโนคลาสสิก
  • เบส
  • กลอง
  • ไวโอลิน
  • แซ๊กโซโฟน