โปรโมชั่นพิเศษจากโรงเรียนดนตรีวรนันท์

promotion

โปรโมชั่นพิเศษจากโรงเรียนดนตรีวรนันท์

ถึง นักเรียนทุกท่าน

    ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 นี้ เป็นต้นไป  ทางโรงเรียนฯ ขอมอบสิทธิพิเศษ เรียนฟรี 1 ชั่วโมง แก่นักเรียนที่มาเรียนติดต่อกัน 12 ครั้ง (3 เดือน) โดยไม่ขาดหรือลาเรียน หรือนักเรียนที่จำเป็นต้องลาเรียนแต่มาเรียนชดเชยภายในเดือนเดียวกันก็ยังใช้สิทธิ์นี้ได้

    
Woranan’s New Promotion!

Students who attend 12 lessons in a row without skipping a class will receive one free additional lesson. IF a student must miss a lesson but is able to make it up within the SAME month, he or she will still be eligible for the promotion. (This means a student must still attend the required 4 lessons a month.)

One Comment

ฝากอะไรไว้หน่อยไหม ?