โครงการคืนทางเท้าให้แผ่นดิน

Screen Shot 2557-07-27 at 11.48.50 AM

ผลงานเพลงเพื่อคนพิการทางสายตา โดยคณะครูเบลล่าค่ะ

ฝากอะไรไว้หน่อยไหม ?