ครูเต๊ะ

tehอาจารย์อิทธินันท์ อินทรนันท์

จบการศึกษาดนตรีจากวิทยาลัยดนตรีเบอร์คลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยเป็นทั้งนักดนตรี นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์อยู่ในกรุงเทพฯ ระยะหนื่ง เมื่อย้ายมาอยู่จังหวัดเชียงใหม่ก็เริ่มสอนดนตรีที่บ้านและเป็นอาจารย์พิเศษสอนดนตรีให้ กับสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ อีกทั้งยังเคยเป็นครูใหญ่โรงเรียนดนตรีดาราโชติที่จังหวัดพิษณุโลกอยู่ระยะหนึ่ง

ต่อมาก็ได้ประสบการณ์การสอนดนตรีในโรงเรียนนานาชาติอยู่หลายปีร่วมกับอาจารย์นลี ภรรยา และเมื่อได้เปรียบเทียบการเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียนนานาชาติกับโรงเรียนไทย พบว่าโรงเรียนไทยยังให้ความสำคัญกับวิชาดนตรีไม่มากเท่ากับวิชาหลักอื่นๆ อาจารย์อิทธินันท์และอาจารย์นลีจึงเปิดโรงเรียนดนตรีเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กโรงเรียนทั่วไปได้เรียนดนตรีที่เต็มรูปแบบมากขึ้น

ฝากอะไรไว้หน่อยไหม ?